настурция

Hoa sen cạn trồng thời vụ miền bắc từ tháng 8 cho đến tháng 3-4 miền nam từ tháng 9 đến tháng 2 Cây dễ trồng không kén phân bón

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *