KIỂM SOÁT CỎ DẠI

   Cỏ dại là cây chúng ta không trồng, có nguy cơ cạnh tranh với cây trồng . nếu chúng ta nhìn từ góc độ khác , kiểm soát chúng thay vì tận diệt  
  1. Thay vì cày sâu, xới tung đất, hãy áp dụng úp những tảng đất có cỏ xuống tầng sâu của đất . Hạt cỏ sẽ bị vùi sâu chon chặt , không có cơ hội nảy mầm
  2. Che phủ đất, không có ánh sáng cỏ không thể mọc được
  3. Cho cỏ phát triển đến giai đoạn nở hoa, sau đó cắt cỏ., Thực tế chứng minh sau khi cắt, cỏ phục hồi rất chậm . Sau đó trồng cây cải tạo đất để át cỏ đi
  4. Trồng cây cải tạo đất trước và sau cây trồng chính, mẹ thiên nhiên không bao giờ để đất trống. cây cải tạo đất vừa tăng màu mỡ cho đất vừa áp đảo số lượng cỏ dại
  5. Kiểm soát số lượng cỏ dại chỉ lúc cây trồng còn bé, khi cây trồng đã lớn , khỏe mạnh, thì không sợ cỏ dại. Trước khi gieo hạt một thời gian, kích thích cỏ dại mọc. sau đó cắt. Ngay trước lúc gieo hạt hay trồng cây giống, xới tơi đất và cắt cỏ 1 lần nữa. Như vậy số lượng cỏ sẽ được kiểm soát.
 Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!