Cách trồng cà chua vô hạn giống cao

Áp dụng cho các giống : F1 Cherry Yurii, F1 Cherry Savva, F1 Cherry Maksik… Mật độ : -1 cây/ thùng xốp – trồng đất: làm luống cao 20-30 cm, rộng 80-100 cm, trồng 2 hàng cây cách cây 50 cm. 2,2-2,5 cây/m2
Ảnh : hạ giàn khi cây đã chạm trần
Chuẩn bị đất : với trồng thùng xốp-  60% đất , 3-4 kg phân trùn hoặc  phân bò khô+ 150 gr lân+ 500 gr trấu hun dở. 0,5 kg vỏ trứng đập nhỏ+men vi sinh emuniv, trộn đều. Với trồng đất : cung cấp đủ phân bò, lân vôi… theo khuyến cáo cán bộ khuyến nông vùng. Chăm sóc cây trưởng thành
 • Đổ đất 2/3 thùng xốp, tạo hốc bằng thể tích bầu cây, rắc ,mấy hạt NPK xanh xuống hố trộn đều với đất ,  cho cây con xuống, lấp đất kín rễ cây. tưới  đẫm nước.
 • Sau 1 tuần cây bén rễ hồi xanh
 • Khi cây ổn định tiến hành vun gốc 5-7 cm kín cổ cây,  cho cây để cây tạo rễ phụ.
 • Vào thời điểm ra hoa, rung lắc cây vào sáng sớm  để kích thích đậu quả
 •  Lúc cây ra hoa đồng thời cây có mầm nách. Nên bấm mầm nách , chỉ để 1 hoặc 2 thân chính. Kỹ thuật bấm mầm nách xem tại mục “tin tức”
 • Buộc dây hoặc làm giàn chữ A cho cây leo. Trung bình cây sẽ cao 2,5-3m.
 • Khi cây đã chạm trần, có thể hạ giàn hoặc bấm ngọn cây.
Bón phân
 1. khi cây bé rễ hồi xanh: 2 thìa NPK xanh hòa tan hoàn toàn / thùng 5 l nước tưới đẫm gốc cây
 2. lúc cây nở hoa đồng loạt :2 thìa NPK xanh hòa tan hoàn toàn / thùng 5 l nước tưới đẫm gốc cây
 3. lúc cây bắt đầu nuôi quả 1: 2 thìa NPK + siêu kali / thùng 5l nước tưới đẫm gốc cây
 4. lúc cây nuôi quả 2, sau lần 1 10-14 ngày: 2 thìa NPK + siêu kali / thùng 5l nước tưới đẫm gốc cây
 5. trong thời gian cây nuôi quả tiếp tục ra hoa, vẫn tiến hành bón như mục 4 , 7-10 ngày/ lần.
Nếu không muốn dùng NPK và siêu kali có thể thay bằng compost tea, vỏ chuối ngâm, tro bếp. Hòa nước tưới cây.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!