Hạt giống su hào khổng lồ F1 Kossak , củ to hơn 2 kg

30.000

Cây rất khỏe, lá dày màu xanh đậm, dọc lá to chống chị sâu bệnh tốt. Dạng củ tròn, thịt củ màu trắng, chất lượng ăn ngon. Củ to đạt 6-7 kg, đặc biệt có thể thu hoạch từ sau trồng 40 ngày đến 150 ngày mà không bị xơ hay nứt. 

error: Content is protected !!