Hạt giống xà lách lá mỡ tím Rosmary. bắp cuộn,lá mềm

30.000500.000

Thời vụ;

  • cây ưa mát , miền bắc gieo từ tháng 10- t háng 4 DL, Miền nam gieo cuối năm tháng 11-12-1 
  • Cây không kén phân bón
  • Ưa vị trí  nắng hoặc bán râm
  • khoảng cách trồng 20 cm/ cách cây 
  • Chọn quy cách mong muốn

error: Content is protected !!