Hạt giống ớt cay sừng trâu. Pepper Ram’s Horn

30.000

Dễ trồng. Trồng quanh năm. Cây lâu năm với điều kiện Việt Nam

error: Content is protected !!