Ớt cay Gutera, dòng chili làm tương ớt, gói 15 hạt

30.000

Ớt cay chuyên làm tương ớt

Vị trí nắng 6-8h ngày

cây cao 50-60 cm

Mùa vụ quanh năm.

error: Content is protected !!