Hạt giống mướp đắng tim xanh (khổ qua) Mỹ Đỉnh F1.

60.000300.000

error: Content is protected !!