Hạt giống mướp đắng tim xanh (khổ qua) Mỹ Đỉnh F1. Chọn quy cách: gói 5 hạt, gói 10 gr

60.000300.000

gói 10 gr
gói 5 hạt
Xóa
error: Content is protected !!