Hạt giống mướp đắng (khổ qua trắng) Nguyệt Hoa F1. Chọn quy cách: gói 5 hạt, gói 10 gr

60.000500.000

error: Content is protected !!