Hạt giống xô thơm, Sage, gói 20 hạt

30.000

Độ khó

Nhu cầu nắng : nắng hoặc bán râm

Cây bụi

Vụ trồng: quanh năm, mọi vùng miền 

error: Content is protected !!