Hạt Giống Tầm Bóp Nam Mỹ Surprise, quả ngọt| gói 0.1 gr= 200 hạt| Semco Russia

    30.000

    Giống tầm bóp ăn quả, quả có vị chua ngọt rất ngon.

    Mùa vụ chính: quanh năm

    Thời gian thu hoạch: 4 tháng sau trồng

    error: Content is protected !!