Hạt Giống Tầm Bóp Nam Mỹ Surprise, quả ngọt| gói 0.1 gr= 200 hạt| Semco Russia

30.000

Giống tầm bóp ăn quả, quả có vị chua ngọt rất ngon.

Mùa vụ chính: quanh năm

Thời gian thu hoạch: 4 tháng sau trồng

error: Content is protected !!