Hạt giống súp lơ san hô Veronica F1

30.000

  • Phù hợp miền bắc vụ đông xuân , xuống giống từ tháng 8 âm lịch, tháng 1-2 năm sau thu hoạch, Thời gian sinh trưởng 4-5 tháng
  • Miền nam và các vùng nóng cân nhắc lựa chọn vì có nguy cơ không ra hoa lơ
error: Content is protected !!