Hạt giống rau diếp thơm – Phú Điền

10.000

  • Thời gian sinh trưởng: 45 – 50 ngày, thời gian thu hoạch có thể kéo dài 10 ngày
  • – Thời vụ gieo trồng: vụ thu đông xuân miền bắc, cuối năm miền nam.
error: Content is protected !!