Hạt Giống Rau Cải Cúc Nhật Kikubari, gói 1 gr

30.000

Giống cải cúc Nhật cho năng suất lá cao, thích hợp thủy canh, thổ canh. 

Mùa vụ: ưa thời tiết mát mẻ, vụ thu đông xuân

error: Content is protected !!