Hạt giống ớt ngọt tím F1 Maksik, quả đùi gà| Semco| Gói 20 hạt

Danh mục:

30,000

Điều kiện trồng ớt

Ớt ưa thời tiết mát mẻ dưới 32 c, trời khô ráo không mưa nhiều nắng

Mật độ 30 cm cách cây nếu trồng ruộng

1 cây/ chậu đường kinh 30 cm , sâu 30 cm.

Hạt giống ớt ngọt tím F1 Maksik, quả đùi gà| Semco| Gói 20 hạt

30,000

error: Content is protected !!