Hạt giống ớt ngọt đùi gà, tím F1 Maksik gói 20 hạt

30.000

Điều kiện trồng ớt

Ớt ưa thời tiết mát mẻ dưới 32 c, trời khô ráo không mưa nhiều nắng

Mật độ 30 cm cách cây nếu trồng ruộng

1 cây/ chậu đường kinh 30 cm , sâu 30 cm.

Hết hàng

error: Content is protected !!