Hạt giống ớt chuông đỏ F1 Latinos , gói 5 hạt

30.000

Điều kiện tối ưu trồng ớt chuông

  • Thích hợp vụ mát nhiệt độ dưới 30c, trời hanh khô không mưa . Thông thường miền bắc bắt đầu ươm giống từ tháng 9 – tháng 2 dương lịch. Miền nam gieo cuối năm, mùa khô mát
  • Vị trí có nắng, chỗ trồng thoáng , sạch bệnh. Ớt chuông là loại cây trồng khá mẫn cảm với vệ sinh chỗ trồng và tồn dư sâu bệnh từ vụ trước.
  • Đất nhẹ pha cát , nếu trồng chậu phải mix đất
  • Mật độ 50*70 cm nếu trồng đất, 1 cây / chậu 40*40*40 cm nếu trồng chậu

Hết hàng

error: Content is protected !!