Hạt giống ớt cay , quả size to Spanola

30.000

  • Ớt cay quả to 40-50 gr , trồng quanh năm , là cây lâu năm với điều kiện Việt Nam
  • Dễ trồng, cây bụi, không cần kỹ thuật nhiều 
error: Content is protected !!