Hạt giống mướp hương ta cao sản – Hạt giống Phú Điền

10.000

  • Mướp trồng miền bắc sau tết âm lịch cho đến tháng 9 DL
  • Miền nam trồng quanh năm
  • Ưa nền nhiệt trên 25 c, có nắng mạnh
  • 1 cây/ thùng 70*70*70 cm hoặc 1-2 m cách cây nếu trồng đất
error: Content is protected !!