Hạt giống mướp đắng trắng dài (khổ qua trắng dài) F1 Phỉ Thúy Xanh Ngọc, gói 5 hạt

50.000

Mướp đắng khổ qua ưa thời tiết nắng nóng, miền bắc gieo vụ xuân hè thu,, miền nam gieo quanh năm 

error: Content is protected !!