Hạt Giống Măng Tây | Semco Russia|Gói 3 gr

50.000

Level

Cây nhiều năm

Vị trí: nắng 

Chiều cao cây 1-1.5m

Thời gian trồng: quanh năm

Thời gian bắt đầu thu hoạch: 7 tháng tính từ ngày trồng cây con

 

error: Content is protected !!