Hạt Giống Măng Tây| Semco Russia.

700,000

Măng tây cho thu hoạch lâu. Gieo trồng quanh năm.

Hạt Giống Măng Tây| Semco Russia.

700,000

error: Content is protected !!