Hạt Giống Húng Basil| Semco Russia| gói 0.1 gr= 100 hạt

30,000

Húng basil phù hợp với các món Âu như pizza mỳ ý, cây dễ trồng.

Hạt Giống Húng Basil| Semco Russia| gói 0.1 gr= 100 hạt

30,000

error: Content is protected !!