Hạt giống hoa thược dược lùn

30.000

  • Hoa thược dược ưa khí hậu mát :  phù hợp vụ đông miền  bắc và các vùng có khí hậu mát mẻ quanh năm 
  • Vị trí trồng: nắng hoặc bán râm
  • Đất: cao  thoát nước 
error: Content is protected !!