Hạt giống hoa hướng dương lấy hạt , cây lùn 80cm. F1

30.000200.000

Là giống hướng dương hoa to, sau khi chín tạo hạt

Mùa vụ trồng quanh năm, không kén khí hậu

Cây lùn 80 cm thuận lợi thu hái

Mật độ 1 cây/ chậu 40*40*40 cm

Vị trí nắng 

error: Content is protected !!