Hạt giống dưa lê trứng khủng long siêu ngọt F1 Diva – Phú Điền , gói 10 hạt

30.000

  • Giống dưa lê quả to, kháng bệnh khỏe, phẩm chất quả cao cấp
  • Ưa thời tiết nắng mạnh trên 20-25 c
  • Miền bắc gieo từ tháng 2-3 – tháng 9 DL, Miền  nam trồng quanh năm 
error: Content is protected !!