Hạt giống dưa lê Kim Đế F1, gói 10 hạt

30.000

  • Đây là dưa lê , không phải dưa bở sáp
  • Quả 500-800 gr. một cây nuôi nhiều quả
  • Thích hợp khí hâu nóng
  • Trồng  miền bắc vụ xuân hè thu, miền nam trồng quanh năm 
error: Content is protected !!