Hạt Giống Dưa Chuột Bao Tử F1 Kotor | Semco Russia| Quả Bao Tử, Tự Thụ Phấn

300,000

Quả bao tử, cây vô hạn, kháng được sương mai, chịu được chỗ trồng thiếu ánh sáng. Thích hợp trồng quanh năm, với mọi vùng miền

Hạt Giống Dưa Chuột Bao Tử F1 Kotor | Semco Russia| Quả Bao Tử, Tự Thụ Phấn

300,000

error: Content is protected !!