Hạt giống Đậu Rồng , Hạt giống Phú Điền , gói 5 gr = 10 hạt

10.000

Đậu rồng gieo hạt quanh năm nhưng mùa vụ cho quả chính vào thu đông xuân. Cây leo giàn . Cây lâu năm 

error: Content is protected !!