Hạt Giống Đậu Cove Quả Vàng| Phú Điền| Gói 50 gr

15,000

Đậu cove bụi không cần làm giàn, quả màu vàng, trồng quanh năm.

Hạt Giống Đậu Cove Quả Vàng| Phú Điền| Gói 50 gr

15,000

error: Content is protected !!