Hạt Giống Đậu Bắp Tím F1 Carmine Splendor| Gói 5 gr

15,000

Giống đậu bắp tím: miền nam trồng quanh năm, miền bắc trồng vụ hè thu 

Hạt Giống Đậu Bắp Tím F1 Carmine Splendor| Gói 5 gr

15,000

error: Content is protected !!