Hạt Giống Cỏ Xạ Hương Thyme| Semco Russia| Gói 0.1 gr= 100 hạt

30,000

Cỏ xạ hương trồng thích hợp mùa nóng. Cây có tính kháng viêm thường được dùng trong thuốc ho trẻ em.

Hạt Giống Cỏ Xạ Hương Thyme| Semco Russia| Gói 0.1 gr= 100 hạt

30,000

error: Content is protected !!