Hạt giống cải Hoàng Tâm- cải thảo lõi vàng- cây ưa lạnh

30.000

  • Cây ưa lạnh 10-25 c
  • Không trồng được các vùng nóng
  • Mật độ cây 20 cm cách cây
  • Vị trí : nắng hoặc bán râm 
error: Content is protected !!