Hạt Giống Cà Chua Hồng F1 Bokele| Semco Russia| Gói 20 hạt

50,000

Giống cà chua lùn phù hợp trồng farm ngoài trời và sân thượng.

Vụ chính: thu đông xuân miền bắc và mùa khô miền nam

Hạt Giống Cà Chua Hồng F1 Bokele| Semco Russia| Gói 20 hạt

50,000

error: Content is protected !!