Hạt Giống Cà Chua F1 Cherry Yasik| Semco Russia| Quả Bi Vàng, Cây Vô Hạn

600,000

Quả bi vàng, rất ngọt

Hạt Giống Cà Chua F1 Cherry Yasik| Semco Russia| Quả Bi Vàng, Cây Vô Hạn

600,000

error: Content is protected !!