Hạt Giống Cà Chua F1 Cherry Savva| Semco Russia| Quả Bi Cam, Cây Vô Hạn

500,000

Cây vô hạn, quả bi cam, rất ngọt

Hạt Giống Cà Chua F1 Cherry Savva| Semco Russia| Quả Bi Cam, Cây Vô Hạn

500,000

error: Content is protected !!