Hạt giống cà chua chùm F1 Vitador, quả 100 gr, chùm 6-8 quả đều nhau, cây vô hạn

50,000

Yêu cầu ngoại cảnh của trồng cà chua: nhiệt độ dưới 30c, nắng 6-8 h ngày. vị trí thoáng có gió nhẹ. 

Thời gian 3-5 tháng. 

Mùa vụ gieo từ tháng 9 – t háng 12 dương lịch

 

Hạt giống cà chua chùm F1 Vitador, quả 100 gr, chùm 6-8 quả đều nhau, cây vô hạn

50,000

error: Content is protected !!