Hạt giống cà chua chùm F1 Vitador, chùm 6-8 quả đều nhau, cây vô hạn, gói 5 hạt

50.000

 

  • Vị rất ngon
  • Yêu cầu 3 – 4 tháng dưới 30 c, trời khô hanh không mưa 
  • Vị trí nắng : 6-8h / ngày
  • Chiều cao cây : vô hạn
  • Trọng lượng quả 100-150 gr
  • Mùa vụ  

 

error: Content is protected !!