Hạt giống cà chua chùm F1 Vitador, chùm 6-8 quả đều nhau, cây vô hạn, gói 5 hạt

50.000

Level

Vị rất ngon

Vị trí nắng : 6-8h / ngày

Chiều cao cây : vô hạn

Trọng lượng quả 100-150 gr

Mùa vụ  

 

error: Content is protected !!