Hạt giống cà chua Táo xanh F1 Green Beef, cây cao. Gói 5 hạt

50.000

  • Yêu cầu 4 tháng dưới 30 c, trời khô hanh không mưa
  • Vị trí nắng mạnh
  • Mật độ 1 cây/ thùng 40*40*40 cm, hoặc 50*70 cm nếu trồng đất
  • Miền bắc gieo từ tháng 8 âm lịch. 

Hết hàng

error: Content is protected !!