Hạt giống cà chua beef khổng lồ F1 Stan 5000, quả đến 500 gr , gói 5 hạt

50.000

Quả 350-400 gr, vị rất ngon.

Vị trí nắng 6-8h/ ngày

Mùa vụ