Hạt giống cà chua beef khổng lồ F1 Stan 5000, quả đến 500 gr , gói 5 hạt

50.000

  • Cây cần 3-4 tháng dưới 30 c, trời khô hanh không mưa
  • 1 cây/ chậu 40*40*40 cm hoặc 50 cm cách cây nếu trồng đất
  • Vị trí nắng mạnh 

 

Mùa vụ

error: Content is protected !!