Hạt Giống Bí Đĩa Bay Pyatachok| Semco Russia| Gói 20 hạt

30,000

Một dạng bí ngồi trồng vụ thu đông xuân miền bắc và mùa khô miền nam

Thời vụ

Hạt Giống Bí Đĩa Bay Pyatachok| Semco Russia| Gói 20 hạt

30,000

error: Content is protected !!