Hạt Giống Bí Ngồi Sọc Zebra| Semco Russia| Gói 15 hạt

30,000

Giống bí ngồi sọc phù hợp vụ thu đông miền bắc và mùa khô miền nam.

Thời vụ

Hết hàng

error: Content is protected !!