Hạt giống bí ngồi bao tử F1 Smart , gói 5 hạt, một phần tự thụ phấn

70.000

Dễ trồng

VỊ trí nắng full sun

Quả baby rất ngon 300-400 gr

Mùa vụ: miền bắc trồng từ tháng 10 đến tháng 3 DL

Miền nam trồng tháng 10- tháng 1 DL

 

Hết hàng

error: Content is protected !!