Hạt giống bí ngô bánh xe F1, gói 10 hạt

30.000

Bí ngô là cây leo giàn, trồng quanh năm. Ưa vị trí sáng, nhiều nắng. Trồng đất hoặc yêu cầu chậu to

error: Content is protected !!