Hạt giống bí hạt đậu – Hạt giống Phú Điền

15.000

Cây ưa  khí hậu nóng, trồng hè với miền bắc và trồng quanh năm với miền nam

cây leo giàn ưa vị trí nắng mạnh 

Hết hàng

error: Content is protected !!