Hạt giống bí đĩa bay vàng| Semco| gói 20 hạt

30,000

Điều kiện trồng bí đĩa bay

Thời tiết mát mẻ ít mưa, dưới 32 c

1 cây trồng 1 thể tích đất tương đương 1 thùng xốp

hoặc 70*100 cm nếu trồng đất

Hạt giống bí đĩa bay vàng| Semco| gói 20 hạt

30,000

error: Content is protected !!