Hạt giống bí đao baby F1

30.000

  • Đây là giống bí đao size nhỏ, dễ ra quả phù hợp với điều kiện chậu đất bé của các khách nhà phố
  • Giống trồng miền bắc mùa hè thời gian ươm tháng 2 tháng 9 DL, miền nam trồng quanh năm 
error: Content is protected !!