Hạt giống bầu hồ lô , hạt giống Phú điền , gói 2 gr = 5 hạt

10.000

Mùa vụ trồng quanh năm

error: Content is protected !!