Hạt giống cà chua bi hoa quả, sô cô la F1 Cherry Negro, chịu nóng (gói 5 hạt), cây cao

50.000

Thời vụ

error: Content is protected !!