Hạt giống cà chua quả sô cô la F1 Cherry Negro, chịu nóng (gói 7 hạt), cây cao

50,000

Thời vụ

Hạt giống cà chua quả sô cô la F1 Cherry Negro, chịu nóng (gói 7 hạt), cây cao

50,000

error: Content is protected !!