Hạt Giống Cà Chua F1 Naranzesti| Semco Russia| Quả Vàng, Cây Lùn, cây bụi

50,000

 

Điều kiện trồng

Cây ưa nắng, nhiệt độ dưới 30 c, đất cao thoát nước

Trồng 1 cây/ chậu 40*40*40 cm

Thời vụ thuận- tháng màu xanh

Hạt Giống Cà Chua F1 Naranzesti| Semco Russia| Quả Vàng, Cây Lùn, cây bụi

50,000

error: Content is protected !!