Bộ hạt giống “Trồng một lần ăn nhiều năm”

145.000

Level

Vị trí: nhiều nắng 6-8h / ngày 

Chiều cao cây: cây leo cao vô hạn

Mùa vụ: quanh năm 

Hết hàng