Bộ hạt giống Fast Grow , 8 món

170.000

Level

Vị trí: bán râm 4-6h nắng/ ngày hoặc nắng full sun 6-8h nắng / ngày

Mùa vụ : quanh năm

error: Content is protected !!